Praktijk

Schoenlapperweg 13A

3862PL Nijkerk
Tel: 0639120471

info@energie-en-balans.nl

K.v.K. nr: 08168943
Bank: NL54SNSB0705581357,
t.n.v.  Versteeg-van Oosten J.P.M.

Per 1 januari 2023 focus ik mij in de praktijk op de workshops die ik geef. Zie ook www.self-revitalising.com. In deze workshops leer je jezelf te revitaliseren, leer je weer in je eigen kracht te komen staan.

De mensen die de workshops gedaan hebben begeleid ik verder via individuele consulten.


Als een afspraak niet door kan gaan, dient de cliënt dit tenminste 1 werkdag (24 uur) van tevoren te melden.
Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Tenzij de afmelding het gevolg is van Corona voorzorgsmaatregelen.
Bij absentie zonder afmelding vooraf wordt het volledige tarief in rekening gebracht.