Disclaimer

De behandeling is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg, maar een aanvulling daarop.

De behandelaar ondersteunt de cliënten voor zover dat in haar vermogen ligt.

De behandelaar pretendeert niet iemand te kunnen genezen,
maar stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam waardoor
blokkades verdwijnen, die zijn ontstaan door ophopingen van negatieve energie.

Door mijn lidmaatschap van de multidisciplinaire beroepsorganisatie voldoe ik aan de wet WKKGZ.

Ik werk volgens de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).