Spiritual Response Therapy

De Spiritual Response Technique is vanaf 1988 ontwikkeld door Robert E. Detzler in Amerika (www.spiritualresponse.com,  www.spiritualresponse.nl). SRT is een bewustmakingstechniek en heeft een spirituele basis.

Alles wat we meemaken  en meegemaakt hebben heeft een invloed op ons welzijn. De basis gedachte hierbij is dat alles energie is. Ieder mens is een brok energie (al dan niet een beetje uitgeblust af en toe), maar ook onze hele omgeving is dynamische energie. Soms onzichtbaar maar wel voelbaar: warmtestraling, wind, maar soms ook niet voelbaar: wifi, elektromagnetische straling in het algemeen. Onzichtbaar en niet voelbaar, maar die telefoon doet het wel, dus de straling (=energie) is er.
Een lichaam is energie, maar gedachten en emoties zijn ook een vorm van energie.

Zo kunnen niet verwerkte emoties, die gevoeld zijn tijdens stressvolle gebeurtenissen, ophopen in een cluster van blokkerende energie op zielenniveau, niet zichtbaar, maar wel voelbaar in lichaam en/of bewustzijn. Het goede nieuws is dat, als er in het denken, voelen of het lichaam een blokkade optreed in de energie,  deze met behulp van de SRT methode te verwijderen is. Hiervoor is wel bewustwording nodig van het probleem op zielenniveau,
Ik ga er van uit, dat jij een mens bent met een ziel en een lichaam. Jouw contact met De Bron/ Spirit gebeurt via je ziel, via je innerlijke zelf of hogere zelf. Zodra jouw ziel zich bewust is van het probleem, wordt door samenwerking van de ziel met Spirit de energetische blokkade opgeheven.
Nu is er ruimte voor vernieuwd denken en handelen om weer in balans jouw leven te gaan. Het alledaagse leven geeft je de kans deze vernieuwing aan jezelf en anderen te tonen.

In de praktijk betekent dit dat de SRT consulent, in contact met het hogere zelf, vraagt of er programma’s te zuiveren zijn. Is  onderzoek nodig, dan wordt onderzocht welke blokkerende energieën zo’n grote rol gespeeld hebben, dat ze nu nog beperkend werken. Die energieën worden gezuiverd (geneutraliseerd).
Een behandeling met SRT is mogelijk naast iedere andere behandeling die de cliënt ondergaat en ondersteunt deze vaak.Nieuws